Лебеди на Чистых прудах

Лебеди на Чистых прудах

СПИРИДОНОВ А. Лебеди на Чистых прудах. Май 2003
Лебеди на Чистых прудах. СПИРИДОНОВ Алексей. Май 2003. День.

Материал взят с сайта www.foto-moscow.ru